Hankintaosaaja 15 -koulutusohjelma

Loading Loading...

Ajankohta 7.10.2021 - 24.5.2022
Aika
Kesto 11 päivää
Ilmoittautumisaika 5.10.2021 mennessä
Hinta 4800,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin sähköisenä, lähipäivinä ohjelman mukaiset ateriapaketit ja muun tarjoilun, mahdolliset virastovierailut, etätehtävien ohjaamisen, todistuksen ja muut ohjelmassa mainitut palvelut.


Esittely

(1. jakso toteutetaan etänä, jatkosta keskustellaan osallistujien kanssa)

Hankintaosaaja 15 -koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden hankintatoimen ja hankintojen kilpailuttamisen käytännönläheiseen ja syventävään opiskeluun lähipäivien ja verkossa suoritettavien etätehtävien avulla. Koulutusohjelmassa tehdään joko oppimispäiväkirja tai kehitystehtävä sekä yksi isompi etätehtävä.

1. JAKSO 7. - 8.10.2021 ja 11. - 12.10. (1. jakso toteutetaan etänä 1,5 päivän osissa.)
Hankintojen suunnittelu ja organisointi

2. JAKSO 8 . - 9.12.2021
Hankintastrategia ja tarjouspyynnön laatiminen

3. JAKSO 25. - 26.1.2022
Tarjousten arviointi ja hankintapäätös

4. JAKSO 15. - 16.3.2022
Hankintasopimukset

5. JAKSO 23. - 24.5.2022
Ajankohtaista hankinnoista - oikeuskäytäntöä ja vastuulliset hankinnat

Tavoite ja hyödyt

Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää hankintatoimen ammattilaisia moniosaajiksi ottaen huomioon hankintatoimen laajan ja muuttuvan tehtäväkentän. Hankintaosaajaohjelman tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet vastata hankintatoimen kohdistuviin vaatimuksiin. Koulutusohjelma käsittelee monipuolisesti hankintatoimen eri osa-alueita ja antaa käytännönläheisellä tavalla kokonaisnäkemyksen hankintatoimen tehtäväkentästä sekä edellytykset hankintaosaamisen syventämiseen eri osa-alueilla.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi koulutukseen myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme koko hinnan.

Osallistujan keskeyttäessä koulutusohjelman, osallistumispaikkaa ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutusohjelma on suunniteltu julkishallinnon hankintatehtävissä toimiville ja hankintaosaamisen ammattitaitoa työssään tarvitseville. Kohderyhmää ovat myös hankintatoimeen osallistuvat asiantuntijat, taloussuunnittelijat, hankintapäätösten tekijät sekä hankintatoimen strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat.

Koska on kyse syventävästä koulutuksesta, suosittelemme vähintään vuoden kokemusta hankintatoimesta, osallistumista julkisten hankintojen peruskurssille tai vastaavien tietojen hallintaa.

Sisältö

KOULUTUSOHJELMASSA

täydennät tietoja hankintatoimen tehtäväkentästä ja hankintatoimesta kokonaisuutena.

paneudut hankintojen strategiseen suunnitteluun ja hankintatoimen organisointiin.

syvennät osaamistasi hankintaprosessista, hankintalainsäädännöstä, menettelytapavaatimuksista ja niiden soveltamisesta eri hankintoihin.

kehität ammattitaitoasi kilpailuttamisesta ja syvennät osaamistasi sopimushallinnasta osana hankintaprosessia.

opit uutta ja ajankohtaista hankintatoimesta ja siirrät harjoitusten avulla teoriatietoa käytännön työelämän tilanteisiin.

verkostoidut.

luot käsityksen hankintatoimen liittymisestä hallinnon eri alueisiin kuten strategioihin ja taloushallintoon.

tunnistat omat ammatilliset kehittämisalueesi.

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Kouluttaja

Tänä vuonna halusimme lisätä entisestään koulutusohjelman vaikuttavuutta ja asiantuntijuutta kiinnittämällä Kalle Pinnin koulutuksen ohjelmajohtajaksi. Kalle johtaa tällä hetkellä Hanselin hankintatoimen kehittämisyksikköä, jossa nostetaan julkishallinnon hankintatoimen tasoa askel kerrallaan. Kallella on vahva oma kokemus hankintatoimen organisoinnista ja johtamisesta.

Hankintaosaajassa kuulemme useita asiantuntevia puheenvuoroja sekä akateemisesta että yritysmaailmasta, unohtamatta valtionhallinnon, Hankintaosaaja-alumnien ja Hanselin asiantuntijoita.

Hinta

4800,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin sähköisenä, lähipäivinä ohjelman mukaiset ateriapaketit ja muun tarjoilun, mahdolliset virastovierailut, etätehtävien ohjaamisen, todistuksen ja muut ohjelmassa mainitut palvelut.

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho,
tiina.pitkaaho@haus.fi, puh. 040 513 0454

Asiantuntija Katja Valtonen
katja.valtonen@haus.fi, puh. 040 162 1997

Tulosta koulutustiedot (PDF)