Valtion kirjanpidon perusteet

Loading Loading...

Ajankohta 26.3.2019 - 10.9.2019
Aika
Kesto 2 päivää
Ilmoittautumisaika 14.3.2019 mennessä
HaaS-koulutus HaaS-kumppanuusasiakkaille koulutus kuluttaa 2 kreditiä.
Hinta 790,00 EUR
+alv 24%

Molemmat jaksot 790,00 EUR + alv 24%
Yksi jakso 520,00 EUR + alv 24%

Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä HAUSissa tai Skypellä. Hinta sisältää sähköisen koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.


Esittely

Valtion kirjanpitoon perusteet antaa valmiudet kirjanpidon hoitamiseen ja perehdyttää valtion kirjanpidon pääperiaatteisiin ja kokonaisuuteen. Kurssilla käydään lävitse keskeiset juoksevan kirjanpidon kirjaukset. Kirjanpitoa käsitellään yhtenä kokonaisuutena sisältäen liike- ja talousarviokirjanpidon. Luentojen lisäksi kirjauksien tekemisestä harjoitellaan moninaisten esimerkkien avulla.

Valtion kirjanpidon perusteet on jaettu kahdeksi jaksoksi. Kurssin sisällöissä huomioitu Kiekun käyttöönotto, yhtenäinen talouden toimintamalli sekä työnjako yksiköiden ja Palkeiden välillä.

Tavoite ja hyödyt

1. jakson tavoitteena on, että osallistuja hahmottaa kirjanpidon kokonaisuuden ja tuntee kirjanpidon pääperiaatteet. Koulutuksen jälkeen hän osaa tehdä menoihin ja tuloihin liittyviä kirjauksia sekä laatia muistiotositteita.

2. jakson tavoitteena on, että osallistuja hallitsee kirjanpidon kirjaukset omaisuuden hallintaan, palkanmaksuun, ennakoihin ja oikaisu- ja siirtokirjauksiin liittyen. Hän osaa myös kirjanpitoyksiköiden väliset ja sisäiset kirjaukset ja tuntee talousarviokirjanpitoon liittyvät erityispiirteet.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

1. jakso soveltuu valtion kirjanpitoon perehtyville ja laskujen käsittelijöille.
2. jakso soveltuu valtion kirjanpitoon perehtyville ja kirjanpitoa hoitaville.

Sisältö

1. jakson (26.3.2019) sisältö
-Valtion kirjanpidon pääperiaatteet, tehtävät ja kirjaussäännöt
- Kirjauksesta tilinpäätökseen prosessi
- Kirjanpidon kokonaisuus (tapahtumat, kirjaussäännöt ja perusteet)
- Kirjanpidon tililuettelot, kirjanpitokirjat ja tositteet
- Juoksevan kirjanpidon kirjaukset ja harjoitukset (maksuliike, menojen käsittely ja tulojen käsittely sekä arvonlisäverotus, oikaisut ja muistiotositteet)

2. jakson (10.9.2019) sisältö
- Valtion kirjanpidon pääperiaatteet -tiivis kertaus
- Juoksevan kirjanpidon kirjaukset ja harjoitukset (palkanmaksu, käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, ennakot, oikaisu- ja siirtokirjaukset sekä kurssierot)
- Kirjanpitoyksiköiden väliset ja sisäiset tapahtumat
- Talousarviokirjanpidon erityiskysymykset
- Kauden ja varainhoitovuoden tehtävät

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Hinta

790,00 EUR
+alv 24%

Molemmat jaksot 790,00 EUR + alv 24%
Yksi jakso 520,00 EUR + alv 24%

Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä HAUSissa tai Skypellä. Hinta sisältää sähköisen koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
HaaS-kumppanuusasiakkaille koulutus kuluttaa 2 kreditiä.

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Jussi Sihvonen, jussi.sihvonen@haus.fi, puh. 040 507 1450
Koulutussuunnittelija Katja Valtonen, katja.valtonen@haus.fi, puh. 040 162 1997

Tulosta koulutustiedot (PDF)