Julkistalouden controller IV -ohjelma 2019-2020

Loading Loading...

Ajankohta 11.12.2019 - 10.6.2020
Aika
Kesto 10 päivää
Ilmoittautumisaika Vielä ehdit ilmoittautua!
Hinta 4800,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen, materiaalin verkossa sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut lähiopetuspäivinä.


Esittely


Julkistalouden controller VI -ohjelma 2019-2020 - Tiedon hyödyntäminen taloushallinnossa

Järjestyksessä jo neljäs Julkistalouden Controller-koulutus kokoaa jälleen osaajat yhteen ja mahdollistaa uusimman tutkimustiedon ja parhaiden käytänteiden jakamisen. Julkisen hallinnon rakenteiden, digitalisaation ja tiedolla johtamisen sekä tehokkaan data-analytiikan tuomat muutokset luovat haasteita. Valtion keskus- ja aluehallintoa uudistetaan ja virastorakennetta selkeytetään. Lisähaastetta julkiselle hallinnolle tuo talouden tilanne. Vaateet tehokkaasta ja tuottavasta, mutta myös vaikuttavasta ja asiakaslähtöisestä julkisen hallinnon palvelusta kasvavat. Murroksessa olevat rakenteet muuttavat myös palvelutuotantoa. Tarvitaan laaja-alaista talouden osaamista.

Myös sähköistymisen murros näkyy julkisessa hallinnossa. Kuinka digitalisaatio auttaa valtionhallintoa ja kuntia virtaviivaistamaan toimintaansa? Miten digitalisoiminen näkyy strategioissa ja otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä? Kuntien asukkaat haluavat hoitaa viranomaisasioita ajasta ja paikasta riippumatta, ja toisaalta tuottavuuden kasvattamisessa teknologialla on merkittävä rooli. Vaade tiedon hyödyntämisestä osana johtamiskulttuuria sekä tehokas data-analytiikka osana päätöksentekoa edellyttävät dynaamista ja analyyttista otetta.

Tervetuloa verkostoitumaan, jakamaan tietoa, oppimaan ja päivittämään omaa osaamistasi älykkäässä tietoon pohjautuvassa taloushallinnossa.

Tavoite ja hyödyt

Julkistalouden controller-ohjelmalla edistetään julkisten organisaatioiden taloudellista ja tuloksellista toimintaa. Ohjelma kokoaa julkisen hallinnon toimijat yhteen ja mahdollistaa tutkimustiedon ja parhaiden käytänteiden jakamisen. Koulutuksessa

- saat kokonaiskuvan julkisen talouden ohjausjärjestelmästä ja taloustilanteen vaikutuksista omalle organisaatiolle

- hallitset strategisen johtamisen perusteet ja saat valmiuksia määrittää vaikutuksia ja tuloksia sekä indikaattoreita

- osaat hyödyntää tietojärjestelmiä talouden hallinnan, analysoinnin ja päätöksenteon tukena

- opit ja kertaat julkisyhteisöjen laskentatoimeen liittyviä menetelmiä

- pystyt arvioimaan tuloksellisuutta sekä toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä ja johtamaan niitä

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi koulutukseen myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin seitsemän (7) päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus on tarkoitettu taloushallinnon ammattilaisille, talousjohdolle, sisäisille tarkastajille ja erilaisissa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille julkisella sektorilla (valtio, kunnat, seurakunnat, sosiaali- ja terveyssektori, järjestöt).

Sisältö

Koulutus koostuu 10 lähipäivästä ja on laajuudeltaan 12 opintopistettä. Koulutusjaksoista osa toteutetaan Helsingissä ja osa Tampereella. Koulutus koostuu luento-opetuksesta, ennakko- ja välitehtävistä, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoissta sekä yhteisistä keskusteluista.

1. jakso 11. - 12.12.2019 (Tre)
Älykkäät organisaatiot ja vaikuttavuuslähtöinen strategia
- Strateginen johtaminen ja valinnat julkisella sektorilla
- Älykäs julkinen organisaatio

2. jakso 11. - 12.2.2020 (Tre)
Tietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen
- Tietojärjestelmien mahdollisuudet – tietovarastot ja johdon raportointi
- Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
- Tiedon hyödyntäminen talouden hallinnan, analysoinnin ja päätöksenteon tukena

3. jakso 1. - 2.4.2020 (Tre)
Julkisyhteisöjen laskentatoimi
- Laskentatoimen menetelmät ja työvälineet
- Kirjanpidon ja sisäisen laskennan uudet tuulet

4. jakso 12. - 13.5.2020 (Tre)
Julkistalouden tuloksellisuus ja riskit
- Tuloksellisuuden merkitys, informaatio ja johtaminen
- Talousjohtaminen ja riskien hallinta

5. jakso 9.-10.6.2020 (Hki)
Tulevaisuusorientaatio ja julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö
- Skenaarioanalyysi ja ennustaminen
- Palvelujärjestelmien murros ja ulkoisten voimavarojen hallinta
- Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö

Koulutuspaikka

Koulutusjaksoista viimeinen toteutetaan Helsingissä, muut Tampereella.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston ja HAUS kehittämiskeskuksen asiantuntijat ja yhteistyökumppanit.

Lisätiedot

Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen sulkeutuu, kun osallistujamäärä on täyttynyt tai
viimeistään 22.11.2019.

Hinta

4800,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen, materiaalin verkossa sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut lähiopetuspäivinä.

Kysy lisätietoja

Projektijohtaja
katja.kolehmainen@haus.fi, puh. 040 681 4150

Suunnittelija Taina Rinne
taina.rinne@tuni.fi, puh. 050 536 8129

Tulosta koulutustiedot (PDF)