Työyhteisösovittelu - Työyhteisön ristiriidat voimavaraksi

Loading Loading...

Ajankohta 26.9.2019 - 26.11.2019
Aika
Kesto 3 jaksoa, 5 päivää
Ilmoittautumisaika 19.9. mennessä
Hinta 2950,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää valmennuspäivien ohjelman ja materiaalit .


Esittely

Työyhteisösovitteluvalmennus valmentaa sovittelijoita mahdollistamaan työyhteisöjen konfliktitilanteiden ratkaisemisen.

Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään heidän omassa hallussaan olevan tiedon ja voiman ratkaista konfliktitilanteita. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana, fasilitaattorina. Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun.

Sovitteluprosessin aikana ihmisille avautuu uusia näkökulmia, ja sitä kautta eri osapuolten ymmärrys toisen tilanteesta lisääntyy. Keskustelut perustuvat vastuuseen omista tunteista ja käyttäytymisestä. Prosessin aikana opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista. Sovitteluprosessissa saadaan aikaan keskustelujen kautta sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sovittelun jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen.

Tavoite ja hyödyt

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä konflikteista ja sovittelusta, sovitteluprosessin eri vaiheista sekä sovittelussa käytettävien menetelmien sisällöistä. Valmennuksen päätyttyä osallistujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovittelijana ja he saavat Suomen sovittelufoorumin myöntämän Sopu-sovittelijan todistuksen.

Lue tästä osanottajien ajatuksia valmennuksen jälkeen.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi ohjelmaan myöhemmin kuin 14 päivää ennen sen alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % ohjelman hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen ohjelman alkua, veloitamme koko ohjelman hinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

Valmennus soveltuu henkilöstön, työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäjille, esimiehille, luottamusmiehille sekä kaikille, jotka tarvitsevat tietoa työyhteisösovittelusta ja työkaluja työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen.

Sisältö

Valmennusohjelma koostuu kolmesta lähiopetusjaksosta, yhteensä 5 valmennuspäivästä. Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat ns. sovittelumenetelmään, jota harjoitellaan valmennuksen aikana työpaikan olosuhteisiin soveltaen.

Jaksojen pääteemat ovat seuraavat:
26.9. 1. jakso: Konfliktit ja niiden määrittely
24.-25.10. 2. jakso: Sovittelu työyhteisössä
25.-26.11. 3. jakso: Sovittelijana kasvaminen ja sovittelun edistäminen

Valmennuksen osaamistavoitteet ovat:
• ymmärryksen lisääminen konfliktin syntymisen ja kasvamisen syistä sekä sovittelusta konfliktien ratkaisukeinona
• valmiuden lisääminen ihmisten välisten ristiriitojen sovitteluun työyhteisössä korostamalla ihmiskeskeistä lähestymistapaa
• ymmärryksen lisääminen ihmisten erilaisuuden ja erilaisen ajattelun vaikutuksista yhteistyöhön
• ymmärryksen lisääminen sovitteluprosessin eri vaiheista ja käytettävien menetelmien sisällöistä
• työyhteisösovittelussa tarvittavien havainnointi- ja ohjaustaitojen tunnistaminen
• tiedon ja ymmärryksen lisääminen siitä, millaisiin tilanteisiin sovitteluprosessi sopii
• sovittelun hengen ymmärtäminen ja sisäistäminen osaksi arkipäivän toimintaa, vaikkei toimisikaan varsinaisen sovittelijan roolissa

Hinta

2950,00 EUR
+alv 24%

Hinnan lisätiedot

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, 5.krs
00100 HELSINKI

Kouluttaja

Ohjelman päävalmentajana toimii FT, YTM Timo Pehrman. Timo Pehrman on tehnyt pitkän työuran Valio Oy:ssä viimeksi koulutuspäällikön tehtävässä. Hän on aloittanut vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuonna 1985. Vuonna 2001 hän käynnisti työyhteisösovittelun kokeilun ja koulutuksen Valiolla. Hyvien kokemusten perusteella hän on jatkanut työyhteisösovittelun toteutusta, laajentamista, kehittämistä ja koulutusta myös muissa työyhteisöissä, sekä oppilaitoksissa ja yliopistoissa.

Timo Pehrman väitteli kesäkuussa 2011 Lapin yliopistoon aiheesta: "Paremmin puhumalla – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä". Väitöskirja on alansa ensimmäinen Euroopassa. Työsuojelurahasto ja Valtion Työsuojelurahasto ovat rahoittaneet väitöskirjan edeltävää vaihetta, jossa Suomen sovittelufoorumi tutki sovittelun soveltuvuutta ja oppimisvaikutuksia työyhteisöissä. Timo Pehrman on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 alkaen, sekä hallituksen puheenjohtajana vuosina 2011-2018.

Hinta

2950,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää valmennuspäivien ohjelman ja materiaalit .

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Anja Mäkinen, anja.makinen@haus.fi, puh. 0400 515 993

Tulosta koulutustiedot (PDF)