Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu –valmennus

Loading Loading...

Ajankohta 23.9.2019
Aika
Kesto 1 pv
Ilmoittautumisaika 9.9.2019 mennessä
Hinta 720,00 EUR
+alv 24%


Esittely

Päivä on tarkoitettu kaikille heille, jotka haluavat oppia yhdistämään tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteissuunnnittelun innostavaksi ja tulokselliseksi työ- ja toimintavaksi. SID-ryhmän aikaisemmat valmennukset yhteistyössä HAUSin kanssa ovat saaneet hyvää palautetta erityisesti oivalluttavasta, ajattelumalleja herättelevästä, dialogisesta ja yhteisöllisestä otteestaan.

Valmennuksessa käytetään tulevaisuuden ennakoinnin ja kehittämisen välinettä Futures Platformia.

Tavoite ja hyödyt

MITÄ HYÖTYÄ ON TULEVAISUUSTIETOISESTA YHTEISSUUNNITTELUSTA?

–oma osallisuus kasvaa yhteiseksi hyväksi
–yhteinen, jaettu ymmärrys tulevaisuuden uhista, mahdollisuuksista ja tavoitteista
–parempaa ja tiiviimpää yhteistyötä ja syvempää dialogia
–oppivan yhteisön jäsenenä mahdollisuus kukoistaa sekä jakaa tietoa ja osaamista
–jatkuvaa ennakointia ja luovaa ongelmanratkaisua yhdessä
–kaikkien turvallisuuden tunne lisääntyy tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtämisen myötä
–yhteisö kasvaa tiiviisti yhteen
–tehokas ja tuloksellinen työtapa

TULEVAISUUSTIETOISEN YHTEISSUUNNITTELUN PERIAATTEET
– Olen oma-aloitteinen, aktiivinen ja otan vastuuta.
– Ajattelen itse, yhdessä ja toisin.
– Olen avoin yhteistyölle ja uuden oppimiselle.
– Kuuntelen aidosti ja pyrin ymmärtämään muita ihmisiä.
– Kannustan, innostan ja tuen inhimillisesti muita.
– Heittäydyn luomaan ja kokeilemaan uutta.
– Sallin virheet, keskeneräisyyden ja moniäänisyyden.
– Toimin ratkaisukeskeisesti yhdessä muiden kanssa.
– Synnytän uutta tietoa, osaamista ja yhteistä ymmärrystä oppivan yhteisön jäsenenä.
– Johdan fasilitoiden ja pedagogisesti viisaasti.
– Ymmärrän olevani tärkeä osa joukkoälyä.
– Tiedän, että dialogi muiden kanssa kasvattaa ja kehittää.
– Mitä tahansa suunnittelen tai päätän, peilaan sitä tulevaisuuteen.
– Teen työtä joustavasti yhdessä ja yhteistyössä.
– Voin koska tahansa vaihtaa kantaani, jos joku perustelee paremmman.
– Annan ja vastaanotan perusteltua kritiikkiä.
– Toimin tilannetietoisesti.
– Olen empaattinen ja sympaattinen.
– Kutsun kaikki mukaan, en sulje pois.
– Teen mielelläni töitä erilaisten ihmisten ja osaajien kanssa.


Kenelle kurssi soveltuu

Asiantuntija, kehittäjät, johto - kaikille heille, jotka haluavat oppia yhdistämään tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteissuunnnittelun innostavaksi ja tulokselliseksi työ- ja toimintavaksi

Sisältö

Miksi tulevaisuuden ennakointi on tärkeää? Menetelmät ja tavoitteet
Tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun periaatteet ja menetelmät
Tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun työpaja

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Kouluttaja

Jari Kaivo-oja: HTT, YTM, dosentti, tulevaisuudentutkija, joka on ollut mukana lukuisissa julkisen ja yksityisen sektorin ennakointihankkeissa. SID-ryhmän Advisory Boardin puheenjohtaja.

Jari Koskinen: SID-ryhmän primus motor ja Futures Platformin konsultoinnin johtaja. Kokenut tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun pioneeri ja fasilitoija.

Hinta

720,00 EUR
+alv 24%

Ilmoittaudu

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Hanna Siira, hanna.siira@haus.fi, puh. 040 0240 969

Tulosta koulutustiedot (PDF)