Liiketoiminnan ammattitutkinto tiedon- ja asiakirjahallinnan tehtävissä toimiville

Loading Loading...

Ajankohta Helmikuu 2020 - Syyskuu 2021
Aika
Kesto Tutkinnon suorittaminen kestää aikaisemmasta osaamisesta riippuen ½ - 2 vuotta.
Ilmoittautumisaika 28.2.2020 mennessä
Hinta Oppisopimuskoulutuksena opiskelu ja tutkinnon suorittaminen on koulutuspäivien ruokailukustannuksia sekä mahdollisia matka- ja majoituskustannuksia lukuun ottamatta maksutonta.


Esittely

Ammattitutkinto suoritetaan näytöillä ja se rakentuu kolmesta tutkinnonosasta, joista Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen ja Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta ovat kaikille yhteisiä. Aikaisemmin tutkinnon nimi oli Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto.

Valinnaiseksi tutkinnonosaksi voit työtehtävien mukaan valita yhden seuraavista: Analogisen aineiston hallinta, Tiedonohjaussuunnitelman laadinta, Perehdyttäminen ja työnopastaminen tai Projektinhallinta.

Tavoite ja hyödyt

Tutkinnosta saat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestasi. Liiketoiminnan ammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen hyväksymä Suomen koulutusjärjestelmän mukainen tutkinto.

Kenelle kurssi soveltuu

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät asiakirja- ja tiedonhallinnan tehtävissä. Suosittelemme, että tutkinnon suorittajalla olisi jo toimialueen työkokemusta. Tällöin jo hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa. Mikäli työkokemusta on vähän tai henkilö on hakeutumassa tiedonhallinnan tehtäviin, korostuu työssä oppimisen ja työpaikkaohjauksen rooli. Oppisopimuskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle nimetään opiskelun tueksi työpaikkaohjaaja.

Sisältö

Tutkintokoulutus sekä työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle, jolloin jo olemassa oleva osaamisen otetaan huomioon. Tutkintokoulutuksen lähiopetuspäiviä on maksimissaan 11. Tutkinto suoritetaan näytöillä; jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi.

Lähiopetus tapahtuu Kansallisarkiston tiloissa Helsingissä. Opiskelun kesto ja annettava opetus on mitoitettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy lähipäivien lisäksi työssä oppimista, verkko-opintoja, oman työpaikan tai muiden työympäristöjen hyödyntämistä ammattitaidon kehittämisessä.

Koulutuspaikka

Kansallisarkisto
Rauhankatu 17
00170 HELSINKI

Hinta

Oppisopimuskoulutuksena opiskelu ja tutkinnon suorittaminen on koulutuspäivien ruokailukustannuksia sekä mahdollisia matka- ja majoituskustannuksia lukuun ottamatta maksutonta.

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, etunimi.sukunimi@haus.fi, puh. 040 571 2445
Koulutussuunnittelija Satu Vuorinen, etunimi.sukunimi@haus.fi, puh. 040 548 0439

Tulosta koulutustiedot (PDF)