UUTUUS: Innovaatiopäivä

Loading Loading...

Ajankohta 30.1.2020
Aika
Kesto 1 päivä
Ilmoittautumisaika 16.1.2020 mennessä
Hinta 590,00 EUR
+alv 24%

Koulutukseen voi osallistua paikan päällä HAUSissa tai Skypellä.

Hinta sisältää materiaalin sähköisenä sekä paikan päällä osallistuville ohjelmaan merkityt tarjoilut.


Esittely

Innovaatiotoiminnan tavoitteena on uudistaa ja kehittää julkishallinnon palvelutarjoamaa sekä luoda toimivia yhteistoimintaverkostoja. Kehittämisen kontekstin muodostaa toisaalta yksittäisten toimijoiden alueellinen sekä toisaalta verkottunut myös aluerajoja ylittävä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö.

Tavoite ja hyödyt

Päivän aikana osallistujat oppivat innovaatiotoiminnan kielen ja käsitteet sekä osaavat linkittää sen osaksi organisaation muuta toimintaa. Päivään liittyy myös ennakkotehtävä.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi koulutukseen myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme koko hinnan.

Koulutukseen osallistuvien henkilövaihdokset ovat mahdollisia, mikäli muutoksista sovitaan etukäteen koulutuksesta vastaavan henkilön kanssa.

Kenelle kurssi soveltuu

Valmennus on tärkeä foorumi ylimmän virkamiesjohdon, keskijohdon, esimiesten ja johtavien asiantuntijoiden keskinäiseen keskusteluun strategioiden maastouttamiseksi ja innovaatiohaasteiden konkreettiseksi ratkaisemiseksi.

Sisältö

YHTEINEN INNOVAATIOKIELI
Innovaatiotoiminnan linkitys strategiaan
Innovaatiokulttuurin kehittämisen osa-alueet
Yhteisen käsitteistön merkitys ja sisäistäminen
Innovaatiotoiminnan kypsyysasteanalyysi
Innovatiivisuusanalyysi ja toimeenpanokyvyn parantaminen

KETTERÄT, UUDISTAVAT JA NOPEAT KOKEILUKONSEPTIT – ELÄMYKSELLINEN LEGO-TYÖPAJA
Skenaariopohjainen vaihtoehtoisten konseptien tekeminen
Lego Serious Play - työkalu skenaarioiden visualisointiin, dokumentointiin, jakamiseen ja kehittämiseen
Hyöty-/vaikuttavuus-mallien ja arvolupauksen tehokas kehittäminen
Oman organisaation haasteeseen liittyvän ratkaisun esittely ja arviointi

INNOVAATIOKULTTUURIN LUOMINEN IHMISIÄ ROHKAISEMALLA
Ihmiseltä ihmiselle ajatusmalli
Innovaatiotoiminnan tulosten arviointi InnoNeuro7 -työkalulla

POIKKITOIMINNALLISTEN TIIMIEN MERKITYS
Esimerkkejä innovaatiotoimintaa tukevista tuloksellisista organisaatiomalleista
Julkisen sektorin ja yritysten välisen yhteistyön pullonkaulat ja mahdollisuudet

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Kouluttaja

Pekka Berg, TkT, on innovaatiojohtamisen asiantuntija, joka on erityisesti keskittynyt kehitystoiminnan tuloksellisuuden mittaamiseen yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja julkisella sektorilla.

TkT Arto Ranta-Eskolan mielestä laajasti hajautettu poikkifunktionaalinen ohjausmalli on tehokkain tuloksellisen innovaatiotoiminnan johtamisjärjestelmä. Se on myös helposti sovellettavissa hyvin monen tyyppisten ja kokoisten organisaatioiden kehitystoimintaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hän on pitänyt aiheesta omien kokemustensa pohjalta lukuisia esityksiä sekä Suomessa että kansainvälisillä foorumeilla.

KT, Dosentti, Jyrki Suomalan tutkimus- ja kehittämishankkeet käsittelevät ihmisen päätöksentekoa innovaatiojohtamisen, tuote- ja palvelukehityksen ja markkinoinnin yhteydessä neurotieteen näkökulmasta. Hän on Innoman Oy:n asiantuntija, erityisalana päätöksenteon neurotiede. Jyrkin vahvin intohimo on auttaa organisaatioita – sekä julkisia että yrityksiä - soveltamaan modernin neurotieteen tuloksia. Tieto ihmisen aivojen toiminnasta avaa nimittäin hämmästyttävästi uusia sovellusmahdollisuuksia yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön.

Hinta

590,00 EUR
+alv 24%

Koulutukseen voi osallistua paikan päällä HAUSissa tai Skypellä.

Hinta sisältää materiaalin sähköisenä sekä paikan päällä osallistuville ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Timo Kuntsi
timo.kuntsi@haus.fi, puh. 044 977 8385

Tulosta koulutustiedot (PDF)