VALTIO-JOVA 8/2020 - Johtavana asiantuntijana valtionhallinnossa

Loading Loading...

Ajankohta 3.2.2020 - 24.4.2020
Aika
Kesto 5 päivää
Ilmoittautumisaika Ilmoittautuminen 21.1.2020 mennessä
Hinta 2750,00 EUR
+alv 24%


Esittely

VALTIO-JOVAn keskeisiä aiheita ovat hallitusohjelma, sen toimeenpano ja arviointi. Ohjelmassa tarkastellaan monipuolisesti politiikkatoimien suunnitteluun (policy design), politiikka-analyysiin ja politiikan vaikuttavuuteen liittyviä haasteita ja kehittämissuuntia. Ohjelmassa tehtävät harjoitukset liittyvät aina kulloiseenkin hallitusohjelman toteutukseen.

Ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä julkisen hallinnon roolista, haasteista ja mahdollisuuksista yhteiskunnan muutoksessa. Ohjelma luo osanottajille valmiuksia ymmärtää ajankohtaisia politiikkahaasteita ja hahmottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja ratkaisujen löytämiseksi.

Toteutustapa on vahvasti vuorovaikutteinen ja osallistujien keskinäiseen verkottumiseen nojautuva. Tarkoituksena on mahdollistaa poikkihallinnollisten ajatusmallien kehittäminen vapaassa oppimisympäristössä.

VALTIO-JOVA toteutetaan valtioneuvoston kanslian kanssa yhteistyönä,
tukeutuen muiden ministeriöiden ja keskusvirastojen kiinnostukseen ja haluun investoida
asiantuntijoidensa uran kehittämiseen yli hallinnonalojen rajojen menevän politiikka-analyysin avulla. HAUS kehittämiskeskus toteuttaa VALTIO-JOVA -ohjelman valtiovarainministeriön koko hallintoa koskevien henkilöstöpoliittisten linjausten mukaisesti.

Tavoite ja hyödyt

Ohjelman tavoitteena on:
• Edistää valmiuksia hallitusohjelman poikkihallinnolliseen toimeenpanoon
• Vahvistaa kykyä analysoida hallitusohjelman tavoitteita ja politiikkatoimien keskinäiskytkentöjä ilmiölähtöisesti ja tietoon perustuen
• Tukea valtionhallinnon uudistamista kannustamalla asiantuntijoita
hallinnon rajat ylittävään ajatteluun ja yhteystyöhön
• Kannustaa asiantuntijoita osaamisensa kehittämiseen
liikkuvuuden ja urasuunnittelun parantamiseksi

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

Valtionhallinnon johtaville asiantuntijoille sekä niille päällikkötehtävissä toimiville henkilöille,
joiden työssä asiantuntijuus korostuu

Sisältö

Jaksot ja niiden ajankohdat ovat seuraavat:
1. jakso 3.2.2020 "Poliittinen ohjaus"
2. jakso 23.-24.3. "Analyysi ja indikaattorit"
3. jakso 23.-24.4. "Vaikuttavuus"

Hinta

2750,00 EUR
+alv 24%

Hinnan lisätiedot

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Kouluttaja

Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kanslian strategiayksiköstä. Sirpa Kekkosella on pitkä kokemus valtionhallinnon johtamis- ja ohjausmenettelyistä sekä hallitusohjelman toimeenpanoprosessista. Hän on ollut keskeinen toimija julkisen hallinnon uudistamisprosesseissa valtiovarainministeriössä, OECD:ssä sekä erilaisissa kansainvälisissä kehittämisprojekteissa. Viimeiset 15 vuotta Kekkonen on työskennellyt valtioneuvoston kansliassa vastuullaan hallitusohjelman toimeenpanon edistäminen ja koordinointi sekä hallituspolitiikan seuranta ja arviointi. Hänen erityisosaamistaan ovat politiikkasuunnittelu ja –arviointi. Sirpa Kekkonen on aktiivinen uudistaja ja ollut keskeisessä roolissa strategisen hallitusohjelman käytäntöjen kehittämisessä.

FT Ari Sihvola on työskennellyt pitkän uransa aikana ulkoministeriössä, Euroopan komissiossa Brysselissä ja HAUSissa. Hän on toiminut asiantuntijana kehittämishankkeissa kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla. Sihvolan vahvuusalueita ovat organisaation toiminnan ja johtamisen kehittäminen.

Ja muut koulutusohjelmassa esiintyvät asiantuntija-alustajat.

Hinta

2750,00 EUR
+alv 24%

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho, tiina.pitkaaho@haus.fi, puh. 040 513 0454

Tulosta koulutustiedot (PDF)