UUTUUS: Innovaatiojohtaminen julkishallinnossa - Innovaatiopolku

Loading Loading...

Ajankohta 18.3.2020 - 27.5.2020
Aika
Kesto 5 päivää
Ilmoittautumisaika 4.3.2020 mennessä
Hinta 2950,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää materiaalin sähköisenä sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.


Esittely

Innovaatiotoiminnan tavoitteena on uudistaa ja kehittää julkishallinnon palvelutarjoamaa sekä luoda toimivia yhteistoimintaverkostoja. Kehittämisen kontekstin muodostaa toisaalta yksittäisten toimijoiden alueellinen sekä toisaalta verkottunut, myös aluerajoja ylittävä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö.

Valmennuksen aikana käsitellään innovaatiotoimintaan liittyviä rakenteita ja käsitteitä, muodostetaan tavoitteet innovaatiotoiminnan ja yhteistyön kehittämiselle (verkostoituminen), perehdytään innovaatiotoiminnan eri osa-alueisiin, t&k-hankkeiden käynnistämiseen sekä palvelukonseptien kehittämiseen.

Tavoite ja hyödyt

Valmennuksen aikana saat valmiuksia kehittää organisaatiosi innovaatiotoimintaa sekä uudistaa sen toimintamalleja ja tarjoamaa.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi koulutukseen myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme koko hinnan.

Koulutukseen osallistuvien henkilövaihdokset ovat mahdollisia, mikäli muutoksista sovitaan etukäteen koulutuksesta vastaavan henkilön kanssa.

Kenelle kurssi soveltuu

Valmennus on suunnattu poikkiorganisatorisille ja poikkitoiminnallisille tiimeille ja se tarjoaa ainutlaatuisen oppimismahdollisuuden yhdessä muiden valtionhallinnon osaajien kanssa. Voit tulla myös mukaan ilman omaa tiimiä. Tällöin työskentelet valmennuksen kokoaman tiimin kanssa. Painotus valmennuksessa on keskijohdon ja asiantuntijoiden näkökulmissa.

Sisältö

1. PÄIVÄ: YHTEINEN INNOVAATIOKIELI 18.3.2020
Tavoite ja perehtyminen oman Innovaatiokulttuurin kehitystavoitteisiin
- Innovaatiopolun tavoite
- Innovaatiotoiminnan linkitys strategiaan
- Innovaatiokulttuurin kehittämisen osa-alueet
- Yhteisen käsitteistön merkitys ja sisäistäminen
- Innovaatiotoiminnan kypsyysasteanalyysi
- Innovatiivisuusanalyysi
- Ratkaistavan haasteen ja projektityön valinta
- Logical Frame -työkalun käyttö projektityön hyötyjen ja vaikutusten määrittelyssä ja seurannassa

2. PÄIVÄ: IDEOINTI 25.3.2020
Toimeenpanokyky ja resurssien johtaminen
- Kehitystyöhön vaikuttavat ulkoiset reunaehdot (hallitusohjelma, budjetti, lainsäädäntö, ohjeet, määräykset jne.)
- Tulevaisuuteen vaikuttavat skenaariot, trendit, riskien ja epävarmuuksien eron ymmärtäminen
- Eri tarjoamatyyppien luonne: Radikaali vs. Inkrementaali ; Prosesseja ja menetelmiä vs. Palveluita vs. Viestintätapoja vs. Tuotoksia
- Kehittämisen iteratiivisen luonteen ymmärtäminen
- Kehittämistarpeiden visualisointi ja resurssien allokointi
- Luovuuden ja toimeenpanokyvyn tehostaminen, ja ideaportfolion hallinta

3. PÄIVÄ: KONSEPTOINTI 1.4.2020
Ketterät ja nopeat kokeilukonseptit
- Skenaariopohjainen vaihtoehtoisten konseptien tekeminen
- Lego Serious Play - työkalu skenaarioiden visualisointiin, dokumentointiin, jakamiseen ja kehittämiseen
- Hyöty-/vaikuttavuus-mallien ja arvolupauksen tehokas kehittäminen

4. PÄIVÄ: KONSEPTIEN TESTAUS 6.5.2020
Prosessit, työkalut ja konseptien testaus
- Concept Shifting –työkalu
- Bono Six Hats -työkalu
- Asiakkaiden ja käyttäjien ymmärtäminen – Future Users –työkalu
- Design thinking, Nopeat kokeilut ja LEAN-Start-Up-mallit
- Konseptien arviointi käyttämällä InnoNeuro7 -työkalua

5. PÄIVÄ: RATKAISUN ESITTELY 27.5.2020
Tuloksen esittely ja roadmap
- Oman organisaation haasteeseen liittyvän ratkaisun esittely ja arviointi
- Palaute koulutuksen aikana käytettyjen innovaatiotyökalujen toimivuudesta
- Mahdolliset jatkotoimet: Roadmapin esittely sekä toimintasuunnitelmat Innovaatiopolun tulosten hyödyntämiseksi
- Yhteenveto Innovaatiopolun ja sen tavoitteiden toteutumisesta

Hinta

2950,00 EUR
+alv 24%

Hinnan lisätiedot

Jos osallistuu yksittäiseen valmennuspäivään, hinta 590 € + alv / päivä

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Kouluttaja

Pekka Berg, TkT, on innovaatiojohtamisen asiantuntija, joka on erityisesti keskittynyt kehitystoiminnan tuloksellisuuden mittaamiseen yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja julkisella sektorilla.

TkT Arto Ranta-Eskolan mielestä laajasti hajautettu poikkifunktionaalinen ohjausmalli on tehokkain tuloksellisen innovaatiotoiminnan johtamisjärjestelmä. Se on myös helposti sovellettavissa hyvin monen tyyppisten ja kokoisten organisaatioiden kehitystoimintaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hän on pitänyt aiheesta omien kokemustensa pohjalta lukuisia esityksiä sekä Suomessa että kansainvälisillä foorumeilla.

KT, Dosentti, Jyrki Suomalan tutkimus- ja kehittämishankkeet käsittelevät ihmisen päätöksentekoa innovaatiojohtamisen, tuote- ja palvelukehityksen ja markkinoinnin yhteydessä neurotieteen näkökulmasta. Hän on Innoman Oy:n asiantuntija, erityisalana päätöksenteon neurotiede. Jyrkin vahvin intohimo on auttaa organisaatioita – sekä julkisia että yrityksiä - soveltamaan modernin neurotieteen tuloksia. Tieto ihmisen aivojen toiminnasta avaa nimittäin hämmästyttävästi uusia sovellusmahdollisuuksia yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön.

Hinta

2950,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää materiaalin sähköisenä sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Timo Kuntsi
timo.kuntsi@haus.fi, puh. 044 977 8385

Tulosta koulutustiedot (PDF)