Hankintaosaaja 14 -koulutusohjelma (1. jakso etänä)

Loading Loading...

Ajankohta 5.10.2020 - 26.5.2021
Aika
Kesto 12 päivää
Ilmoittautumisaika 21.9.2020 mennessä
Hinta 4800,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin sähköisenä, ohjelman mukaiset ateriapaketit ja muun tarjoilun, mahdolliset virastovierailut, etätehtävien ohjaamisen, todistuksen ja muut ohjelmassa mainitut palvelut.


Esittely

(1. jakso toteutetaan etänä, jatkosta keskustellaan osallistujien kanssa) Hankintaosaaja 14 -koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden hankintatoimen ja hankintojen kilpailuttamisen käytännönläheiseen ja syventävään opiskeluun (12 lähipäivän ja verkossa suoritettavien etätehtävien avulla.) Koulutusohjelmassa tehdään joko oppimispäiväkirja tai kehitystehtävä sekä yksi isompi etätehtävä.

1. JAKSO 5. - 7.10.2020 (etätoteutuksena 1. jakso)
Hankintojen suunnittelu ja organisointi

2. JAKSO 9. - 10.12.2020
Hankintastrategia - Kilpailutusprosessi - Tarjouspyyntö

3. JAKSO 25. - 27.1.2021
Kilpailutusprosessi - Tarjousten arviointi ja vertailu

4. JAKSO 16. - 17.3.2021
Hankintasopimukset

5. JAKSO 26. - 27.5.2021
Kestävät hankinnat - Ajankohtaiset asiat

Tavoite ja hyödyt

Hankintaosaajaohjelman tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet vastata hankintatoimen kohdistuviin vaatimuksiin. Koulutusohjelma käsittelee monipuolisesti hankintatoimen eri osa-alueita ja antaa käytännönläheisellä tavalla kokonaisnäkemyksen hankintatoimen tehtäväkentästä sekä edellytykset hankintaosaamisen syventämiseen eri osa-alueilla.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi koulutukseen myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme koko hinnan.

Osallistujan keskeyttäessä koulutusohjelman, osallistumispaikkaa ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutusohjelma on suunniteltu julkishallinnon hankintatehtävissä toimiville ja hankintaosaamisen ammattitaitoa työssään tarvitseville. Kohderyhmää ovat myös hankintatoimeen osallistuvat asiantuntijat, taloussuunnittelijat, hankintapäätösten tekijät sekä hankintatoimen strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat.

Koska on kyse syventävästä koulutuksesta, suosittelemme vähintään vuoden kokemusta hankintatoimesta, osallistumista hankintatoimen peruskurssille tai vastaavien tietojen hallintaa.

Sisältö

KOULUTUSOHJELMASSA

täydennät tietoja hankintatoimen tehtäväkentästä ja hankintatoimesta kokonaisuutena.
paneudut hankintojen strategiseen suunnitteluun ja hankintatoimen organisointiin.
syvennät osaamistasi hankintaprosessista, hankintalainsäädännöstä, menettelytapavaatimuksista ja niiden soveltamisesta eri hankintoihin.
kehität ammattitaitoasi kilpailuttamisesta ja syvennät osaamistasi sopimushallinnasta osana hankintaprosessia.
opit uutta ja ajankohtaista hankintatoimesta mm. uudistuneesta hankintalainsäädännöstä ja sen käytännön soveltamisesta.
siirrät harjoitusten avulla hankintatoimen teoriatietoa käytännön työelämän tilanteisiin.

verkostoidut.

luot käsityksen hankintatoimen liittymisestä hallinnon eri alueisiin kuten strategioihin ja taloushallintoon.

tunnistat omat ammatilliset kehittämisalueesi.

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Hinta

4800,00 EUR
+alv 24%

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin sähköisenä, ohjelman mukaiset ateriapaketit ja muun tarjoilun, mahdolliset virastovierailut, etätehtävien ohjaamisen, todistuksen ja muut ohjelmassa mainitut palvelut.

Ilmoittaudu

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho,
tiina.pitkaaho@haus.fi, puh. 040 513 0454

Asiantuntija Katja Valtonen
katja.valtonen@haus.fi, puh. 040 162 1997

Tulosta koulutustiedot (PDF)