Mahdollistaja – esimiestyössä valtiolla

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Kesto
Ilmoittautumisaika 4.2.2021 - 15.3.2021
Hinta Maksuton


Esittely

Mahdollistaja on uusi täysin digitaalinen valmennuskokonaisuus kaikille valtiolla esihenkilöinä työskenteleville. Se päivittää osallistujien osaamiset 2020-luvulle ja tarjoaa lisäksi tuoreita ja inspiroivia ajatuksia omassa työssä kehittymiseen.

Valmennusohjelma käynnistyy maaliskuussa 2021 pilottiryhmän kanssa. Pilottivaiheessa koulutus on vielä karsitumpi ja suppeampi kuin syksyllä 2021 käynnistyvä kaikille esihenkilöille avoin koulutus. Pilotin tarkoituksena on kerätä osallistujilta palautetta koulutuksen teemoista, sisällöstä ja toteutuksesta jatkoa ajatellen. Valmennus ja pilottiryhmän koonti toteutetaan yhteistyössä valtiovarainministeriön (VM) kanssa.

Tavoite ja hyödyt

* Pysähtyä yhdessä tärkeän esimiestyön äärelle ja kasvattaa omaa osaamista
* Toimia inspiraationa ja vahvistaa motivaatiota omassa työssä kehittymiseen
* Parantaa ymmärrystä valtionhallinnosta ja sen muutoksista
* Tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen muiden esihenkilöiden kanssa
* Kannustaa vertaisoppimiseen yhdessä muiden valtion esihenkilöiden kanssa

Kenelle kurssi soveltuu

Kaikki valtiolla esimiestehtävissä työskentelevät 5 000 + henkilöä. Johtuen tämän laajan joukon erilaisista taustoista ja kokemuksista, valmennus on modulaarinen ja joustava, joten kukin osallistuja voi räätälöidä koulutuksesta oman näköisensä kokonaisuuden.

Sisältö

Valmennusohjelma koostuu ennakkotehtävistä (eOppiva), valmennusmoduuleista (videosisältöä, podcasteja, kirjallista materiaalia ja tehtäviä) ja ryhmissä toteutettavasta vertaiscoachingista (teams-yhteydellä). Ohjelman aikana kukin osallistuja työstää oman esimiehenä kehittymisen suunnitelmansa.

Valmennusmoduulien teemat ovat:

Moduuli 1 – Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
Moduuli 2 – Valmentava johtaminen
Moduuli 3 – Esimiehen viestintä
Moduuli 4 – Julkisen johtamisen tulevaisuus

Infoamme tarkemmasta aikataulusta myöhemmin.

HUOM! Valitettavasti emme voi taata kaikille ilmoittautuneille varmaa osallistumismahdollisuutta pilottiryhmän rajallisen koon takia, mutta täyttämällä ilmoittautumislomakkeen osoitat kiinnostuksesi Mahdollistaja-ohjelman pilottiin. Otamme kuitenkin yhteyttä kaikkiin ilmoittautumislomakkeen täyttäneisiin ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Koulutuspaikka

Etävalmennus

TÄYNNÄ, ilmoittaudu jonoon

Kysy lisätietoja

Tero Vuorinen
tero.vuorinen@haus.fi / 040 536 7179

Jaana Kalliomäki-Adan
jaana.kalliomaki-adan@haus.fi / 050 593 6520

Petteri Kallio
petteri.kallio@haus.fi

Tulosta koulutustiedot (PDF)