Lainvalmistelun perusteet

Loading Loading...

Ajankohta 24.3.2022 - 25.3.2022
Aika
Kesto 2 päivää
Ilmoittautumisaika 22.3.2022 mennessä
Hinta 1100,00 EUR
+alv 24%


Esittely

Valmistellaanko teidän virastossa lainsäädäntöprosesseja? Oletko mukana lainvalmistelutyöryhmissä? Toimitko asiantuntijaroolissa kuultavana tai lausuntojen antajana? Tämä tehokas kahden päivän koulutus perehdyttää sinut lainvalmistelun perusteisiin. Lisäksi pääset kuulemaan todella mielenkiintoisia tuloksia Sitran lainsäädäntöprosesseja koskevasta tutkimushankkeesta, -vai miltä kuulostaa prosessilouhinta tai demokratian edellyttämät osallistumismahdollisuudet? Tule mukaan keskustelemaan ja oppimaan yhdessä.

Lainvalmistelu on poikkihallinnollista yhteistyötä, jossa valmisteluprosessin eri vaiheissa valmistelutyöhön osallistuu asiantuntijoita eri organisaatioista. Lainvalmisteluprosessi ei ole vain pykälien kirjoittamista, vaan hyvä lainvalmistelu perustuu myös eri tahojen kuulemiseen lain vaikutusten arvioimiseksi.

Tavoite ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on tehdä lainsäädäntöprosessi ja säädöshierarkia tutuksi, jotta osallistujat ymmärtävät eri organisaatioiden ja toimijoiden roolit, tehtävät ja toimintatavat lainvalmistelussa. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa ohjeita ja työkaluja virastojen määräysten ja lausuntojen antamiseen, sekä puheenvuorojen rakentamiseen erilaisissa vaikuttamistilanteissa.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus on suunnattu erityisesti valtion virastoissa työskenteleville lainvalmisteluhankkeisiin osallistuville virkamiehille ja lausuntojen ja viranomaismääräysten kirjoittajille, sekä säädösvalmisteluhankkeissa kuultavana oleville.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan lainvalmisteluprosessiin ja siihen kuinka mm. perustuslaki ja hallinnon yleislait on otettava huomioon lainsäädäntötyössä. Koulutuksessa perehdytään myös erilaisiin kuulemiskäytänteisiin ja vaikutusten arviointiin säädösvalmistelussa. Lisäksi saadaan ohjeita, vinkkejä ja työkaluja virastojen määräysten ja lausuntojen kirjoittamiseen ja puheenvuorojen rakentamiseen. Koulutuksen aikana saadaan tietoa myös eduskunnan valiokunnan tehtävistä ja kuulemiskäytänteistä.
Pääasialliset teemat ovat seuraavat:
-Johdatus lainvalmisteluun
-Perustuslaki ja perusoikeudet säädösvalmistelussa
-Hallinnon yleislait
-Muutoksenhaku hallintoasioissa
-Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle
-Kuulemiskäytännöt lainvalmistelussa
-Taloudellisten ja viranomaisvaikutusten arviointi
-Virastojen määräysten laatiminen
-Miten kirjoitan hyvän lainvalmistelua tukevan lausunnon
-Kuultavana eduskunnassa
-Lainsäädäntöprosessi kokonaistarkastelussa: mitä voimme oppia Sitran tekemän työn havainnoista?

Koulutuspaikka

Etävalmennus Teamsillä

Kouluttaja

Kouluttajat ovat ministeriöissä, virastoissa ja eduskunnassa toimivia oman alansa asiantuntijoita, joilla on myös käytännön kokemusta kouluttamistaan aiheista, sekä kauan virastoissa kouluttaneita puheviestinnän ammattilaisia.

Kysy lisätietoja

Asiakkuus- ja koulutuspäällikkö Kati Kivistö, kati.kivisto@haus.fi, puh. 040 673 3099
Asiantuntija Satu Vuorinen, satu.vuorinen@haus.fi, puh. 040 548 0439

Tulosta koulutustiedot (PDF)