Hyvä hallintotapa ja hallintopäätösten tekeminen

Loading Loading...

Ajankohta 10.10.2022 - 11.10.2022
Aika
Kesto 2 päivää
Ilmoittautumisaika 27.9.2022 mennessä
Hinta 10.-11.10.2022 koulutuksen hinta on 980 € + alv.
Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös yhtenä päivänä, jolloin hinta on 590 € + alv.


Esittely

Hyvän hallinnon perusta on julkishallinnossa työskentelevien riittävä tieto, taito ja kyky tehdä asiat sisällöllisesti oikein ja lainmukaisessa menettelyssä. Päätöksiä tekevän ja niitä valmistelevan on tunnettava hyvin säädökset ja prosessit, sekä esittelymenettelyprosessi joihin päätöksenteko ja niiden valmistelu perustuvat. Myös julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvä sääntely on tunnettava, jotta kansalaisten oikeusturva ei vaarannu.

Koulutuksen hinta
10.-11.10.2022 koulutuksen hinta on 980 € + alv.
Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös yhtenä päivänä, jolloin hinta on 590 € + alv.

Tavoite ja hyödyt

Koulutukseen osallistujat saavat kokonaiskuvan hallintopäätösten valmisteluun, niiden esittelyyn ja päätöksentekoon liittyvistä asioista, sekä päätöksiin liittyvistä muutoksenhakumahdollisuuksista. Koulutuksen tavoitteena on myös selkiyttää sitä, milloin asiakirjat ovat julkisia tai salassapidettävä, ja kenellä on oikeus saada myös salassapidettävistä asiakirjoista tietoa.

Koulutukseen osallistuvat voivat lähettää kouluttajalle kysymyksiä etukäteen osoitteeseen kati.kivisto@haus.fi. Vastaukset kysymyksiin saadaan koulutustilaisuuden aikana.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus on tarkoitettu kaikille hallintopäätösten valmisteluun, esittelyyn ja päätöksentekoon osallistuville, sekä viranomaisen asiakirjoista tietoa antaville henkilöille. Koulutus ei vaadi aiempaa oikeudellista osaamista, mutta soveltuu hyvin myös lakimiehille, jotka haluavat päivittää tietojaan hallintomenettelyyn ja hallintopäätöksiin liittyvistä asioista.

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi hallintopäätöksiin liittyvien säädösten sisältöä ja niiden merkitystä hallintopäätöksiä valmistellessa, esitellessä ja päätöksiä tehdessä. Myös kansalaisten oikeusturvan kannalta keskeiset muutoksenhakuun ja asiakirjojen julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät asiat ovat tämän kurssin keskeisiä koulutussisältöjä.

Koulutus on hyvin käytännönläheinen, ja koulutuksessa on runsaasti käytännön esimerkkejä käsiteltävinä olevista aiheista.

Koulutuspaikka

HAUS + etätoteutus: hybridin lähitoteutuksen ehtona on min. 10 paikan päälle ilmoittautunutta

Kouluttaja

OTK, OTL, VT Ann-Mari Pitkäranta työskentelee ylituomarina Helsingin hallinto-oikeudessa. Hänen erikoisalaansa on hallintomenettely ja hallintolainkäyttö.

Julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopistosta on erinomaisena kouluttajana tunnettu ja kokenut julkisuus- ja tietosuojakouluttaja julkishallinnossa.

Hinta

10.-11.10.2022 koulutuksen hinta on 980 € + alv.
Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös yhtenä päivänä, jolloin hinta on 590 € + alv.

Kysy lisätietoja

Asiakkuus- ja koulutuspäällikkö Kati Kivistö, kati.kivisto@haus.fi, puh. 040 673 3099
Asiantuntija Satu Vuorinen, satu.vuorinen@haus.fi, puh. 040 548 0439

Tulosta koulutustiedot (PDF)