Virka- ja työsuhteen ehdot

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Kesto 3 päivää
Ilmoittautumisaika
Hinta 1250,00 EUR
+alv 24%


Esittely

Ilmoittaudu viim. 28.3.2022!
OSALLISTUMINEN MAHDOLLISTA MYÖS MODUULIPOHJAISESTI OMAN TARPEESI MUKAAN!

PÄIVITÄ KOLLEGOIDESI KANSSA TIEDOT TUOREISTA VES- JA TES-MUUTOKSISTA SEKÄ ELOKUUSSA 2022 VOIMAAN ASTUVASTA PERHEVAPAAUUDISTUKSESTA!

Perehdymme ajantasaisiin virkamieslain ja työsopimuslain keskeisiin sisältöihin sekä erityisesti virka- ja työsuhteen ehtoja koskeviin sopimusmääräyksiin. Erilaiset käytännön esimerkit ja harjoitukset tukevat oppimisen soveltamista käytäntöön. Opimme myös koulutuspäivien aikana hyödyntämään tehokkaasti erilaisia tietolähteitä virka-ja työehtosopimuksen sisällön tulkinnassa ja soveltamisessa.

Huomioithan, että koulutuksen kaksi jälkimmäistä päivää ovat myös osa Henkilöstöasiainhoidon tutkinnon pakollisia osuuksia. Henkilöstöasiainhoidon tutkintoon on jatkuva ilmoittautuminen: tutustu tutkinnon sisältöön, ilmoittaudu mukaan ja syvennä HR-osaamistasi monipuolisin sisällöin!

Kolmen päivän koulutuksen hinta 1250 € + alv
yksittäinen moduuli 470 € + alv
yksi päivä 590 € + alv

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus on suunnattu palvelussuhdeasioiden kanssa tekemisissä oleville tai niihin perehtyville henkilöille, myös esimiehille ja johdolle. Koulutus sopii myös kertaukseksi ja tietojen päivitykseen niille, jotka ovat jo perehtyneet teemaan syvemmin.

Sisältö

Ilmoittautumisen yhteydessä pääset valitsemaan haluamasi koulutuskokonaisuudet/moduulit

Moduuli 1: 29.3.2022 klo 9-12 Miska Lautiainen
-virkamieslain keskeisimät sisällöt

Moduuli 2: 5.4.2022 klo 13-16 Maj Sundberg
- työehtosopimusjärjestelmä ja työsopimuslain keskeiset sisällöt

Moduuli 3: 6.4.2022 klo 9-12 Maj Sundberg
- vuosilomamääräykset

Moduuli 4: 6.4.2022 klo 13-16 Tanja Mikkonen
- valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen määräytyminen
- virkavapaudet ja työnkeskeytykset

Moduuli 5: 7.4.2022 klo 8.30 - 12.00 Risto Lerssi
- työaikasopimuksen keskeisiä määräyksiä

Moduuli 6: 7.4.2022 klo 13-16 Tanja Mikkonen
- virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta.
**************************************************
Koulutuksen ohjelma:

Tiistai 29.3.2022
09.00 Moduuli 1
Valtion virkamieslain keskeisimmät sisällöt
• Virkojen perustaminen, siirtäminen, lakkauttaminen ja muuttaminen
• Viranhaku ja virkasuhteen alkaminen
• Määräajaksi nimittäminen
• Virkasuhteen päättyminen
Miska Lautiainen
12.00 Lounas
Tiistai 5.4.2022
13.00 Moduuli 2
Työoikeus
• työsuhteen käyttö valtiolla
• tunnusmerkistöoppi
• työsuhteen alkaminen ja päättyminen
• työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Työehtosopimusjärjestelmä
Jouko Hämäläinen
16.00 Koulutuspäivä päättyy
Keskiviikko 6.4.2022
09.00 Moduuli 3
Vuosilomamääräykset
• säädöspohja ja käsitteet
• vuosiloman ansainta
• vuosiloman antaminen ja laskenta
• erilliskysymyksiä
Jouko Hämäläinen
12.00 Lounas
Moduuli 4
Valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen määräytyminen
• virkaehtosopimusjärjestelmä
Virkavapaudet ja työnkeskeytykset
• sairausajanpalkkaus
• työnantajan kustantama sairaanhoito
• äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa
• hoitovapaa
• lyhytaikaiset poissaolot
Valtionvarainministeriön kouluttaja vahvistuu
16.00 Koulutuspäivä päättyy
Torstai 7.4.2022
08.30 Moduuli 5
Työaikasopimuksen keskeisiä määräyksiä, mm.
• vuorokautinen ja viikoittainen työaika
• lisä- ja ylityö, haittatyölisät
• työaikapankkijärjestelmä
• työaikalaista sovellettavaksi tulevat säännökset
Risto Lerssi
12.00 Lounas
13.00 Moduuli 6
Virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta
• pääperiaatteet
• käsitteet
• matkantekotapa
• korvattavat kustannukset
Valtionvarainministeriön kouluttaja vahvistuu
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka

Yliopistonkatu 5/Teams-koulutus
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Kouluttaja

Lainsäädäntöneuvos Miska Lautiainen, valtiovarainministeriö
Lakimies Maj Sundberg, valtiovarainministeriö
Hallitusneuvos Risto Lerssi, valtiovarainministeriö
Neuvotteleva virkamies Tanja Mikkonen

Kysy lisätietoja

Johtaja Tuija Salmikannas, tuija.salmikannas@haus.fi, puh. 040 588 2355
Koulutussuunnittelija Ulla Ritola, ulla.ritola@haus.fi, puh. 040 505 9556

Tulosta koulutustiedot (PDF)