Vuosilomamääräykset valtiolla teoriassa ja käytännössä

Loading Loading...

Ajankohta 28.4.2022
Aika
Kesto 1 päivä
Ilmoittautumisaika 27.4.2021 mennessä
Hinta 590,00 EUR
+alv 24%
Esittely

Tule varmistamaan ajankohtaiset tiedot vuosilomamääräyksistä.

Pidetty ja kiitelty kouluttajamme, hallitusneuvos Risto Lerssi valtiovarainministeriötä, avaa tässä koulutuksessa ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen vuosilomia koskevia sopimusmääräyksiä ja niiden tulkintaa. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös osa-aikaisten vuosilomiin ja työaikoja koskeviin sopimusmääräyksiin.

Virka- ja työehtosopimuksen määräykset ovat usein varsin monimutkaisia ja niiden soveltaminen vaatii syvää asiantuntemusta. Tässä koulutuksessa on varattu aikaa osallistujalähtöiseen käytännön esimerkkitapausten ratkaisemiseen, joita saamme sekä kouluttajalta että osallistujilta itseltään. Opitun soveltaminen alkaa jo koulutuspäivän aikana laajasti ja monipuolisesti!

Tervetuloa mukaan syventämään osaamistasi!

Tavoite ja hyödyt

Saat ajantasaiset tiedot koulutuksen aihekokonaisuuksista omassa työssäsi sovellettaviksi (ks. Esittely –kohta) sekä sinulla on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä ymmärryksesi syventämiseksi.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

-hr-tehtävissä toimivat henkilöt, joiden vastuulle kuuluu vuosilomiin liittyviä asioita
- esimiehet

Sisältö

AIKA 28.4.2022
PAIKKA Teams

KOULUTTAJA Hallitusneuvos Risto Lerssi, Valtiovarainministeriö

Koulutuksessa käsitellään myös ohjelman teemojen osalta:
-Vuosilomia koskevat pienet muutokset valtion uudessa virka- ja työehtosopimuksessa
-Poikkeusolojen vaikutukset vuosilomien antamiseen ja määräämiseen

Torstai 28.4.2022
9.00 Koulutuspäivän avaus
Sovellettavat säännökset
- säädöspohja ja käsitteet
Vuosiloman ansainta
- lomapäivien lukumäärä
- palvelusajan ja palvelussuhteen keston vaikutus loman ansaintaan
- loman kertyminen lomanmääräytymisvuonna
- Case-harjoitus
Vuosiloman antaminen
- yleiset periaatteet
- mahdollisuudet sopia
- loman ajankohta
- lomasuunnitelma
- palvelussuhteessa tapahtuvat muutokset tai poissaolot
- laskentasäännöt
- Case-harjoitus
Vuosilomapalkka, lomaraha ja lomakorvaukset
12.00 Lounas
12.45 Osa-aikaisten vuosilomat
- työaikaan, työrytmiin ja tasoitusjaksoon liittyviä erityiskysymyksiä
- Case-harjoitus
15.00 Case-työpaja: Päivän opit testiin osallistujien omilla case-tapauksilla!
16.00 Koulutuspäivä päättyy
**********************
12.00 – 12.45 Lounastauko
14.00 – 14.30 Kahvitauko

Koulutuspaikka

Teams-koulutus
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Kouluttaja

Hallitusneuvos Risto Lerssi, VTML

Hinta

590,00 EUR
+alv 24%


Kysy lisätietoja

Johtaja Tuija Salmikannas, tuija.salmikannas@haus.fi, puh. 040 588 2355
Koulutussuunnittelija Eija Aures, eija.aures@haus.fi, puh. 040 505 2973

Tulosta koulutustiedot (PDF)