Ennakointi- ja muutoskyvykkyys -valmennusohjelma

Loading Loading...

Ajankohta 4.4.2019 - 14.5.2019
Aika
Kesto 4 päivää
Ilmoittautumisaika 20.3.2019
Hinta 2950,00 EUR
+alv 24%


Esittely

Yhteiskunta ympärillämme muuttuu ja kehittyy koko ajan - toimintaympäristömme on yhä kompleksisempi ja ihmisiltä vaaditaan, ei vain pelkästään epävarmuuden sietoa, vaan sen hallintaa. Ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä tarvitaan myös valtionhallinnossa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan – kyvykkyyttä tarvitaan eri tasoilla, johtajista kehittäjiin ja asiantuntijoihin. Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu on toimintamalli, jolla huominen voidaan ottaa haltuun!

1. jakso 4.-5.4.
2. jakso 9.5.
3. jakso 14.5.

Tavoite ja hyödyt

Osallistujat oppivat kytkemään tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteissuunnittelun osaksi strategista suunnittelua. Oppimis- ja työvälineenä on stretegisen kehittämisen ja ennakoinnin digitaalinen alusta Futures Platform.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

Johtajat, kehittäjät, asiantuntijat

Sisältö

- Keskeiset työhön ja toimintaympäristöön vaikuttavat muutostekijät
- Tulevaisuuksien ennakoinnin ABC
- Mitä hyötyä on ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä?
- Ratkaisuna tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu

Koulutuspaikka

HELSINKI - paikka ilmoitetaan myöhemmin HELSINKI

Kouluttaja

Jari Koskinen
Jari Koskinen on SID-ryhmän primus motor, fasilitoija ja tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun pioneeri. Koskisen työ on luonteeltaan tuloksellista ja innostavaa, hänen saamansa palaute on ollut erinomaista. Koskinen on ohjannut valmentavasti strategista kehittämistä, systeemisiä muutoksia sekä palvelu- ja tuotekehitystä. Hän myös luennoi aktiivisesti sekä fasilitoi yksittäisiä workshopeja, paneeleja ja keskustelutilaisuuksia. Koskisella on pitkä kokemus tulevaisuuden ennakointiin perustuvasta kehitystyöstä ja vaihtoehtojen suunnittelusta.

Jari Kaivo-oja (FT, dosentti)
Jari Kaivo-oja on tulevaisuuksien ennakoinnin kansainvälinen asiantuntija. Hän on toiminut tutkijana lukuisissa EU-hankkeissa Euroopassa ja osallistunut lukuisiin Suomen Akatemian, Tekesin, Sitran, ministeriöiden ja yritysten ennakointihankkeisiin. Käytännön soveltamistyön kautta Kaivo-oja tukee organisaatioiden ennakointikyvykkyyttä ja niiden mahdollisuuksia orientoitua tulevaisuushakuisesti haasteellisiin päätöksentekotilanteisiin ja strategiaprosesseihin. Jari Kaivo-ojan keskeisiä tutkimus- ja osaamisalueita ovat ennakoivat suunnittelumenetelmät, tiedonhallinta, yritysennakointi, teknologiaennakointi sekä innovaatiojohtaminen. Kaivo-oja on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja ja SID-ryhmän Advisory Boardin puheenjohtaja.

Sam Inkinen
Sam Inkinen on tohtoriksi väitellyt mediatutkija, tulevaisuuksien tutkija, innovaatioasiantuntija, tietokirjailija ja konsultti. Inkinen tunnetaan visionaarisena ja rohkeana ajattelijana sekä innostavana puhujana ja fasilitoijana, jonka tavoitteena on akateemisen teorian ja näkökulmien kytkeminen elävään elämään ja käytäntöön. Hän on toiminut lukuisten yritysten, korkeakoulujen, R&D&I-projektien, teknologiakeskittymien ja tuotekehityshankkeiden asiantuntijana ja neuvonantajana. Luovat prosessit, uudet teknologiat ja (tieto)työn tulevaisuus ovat olleet jo pitkään hänen tutkimus- ja kehitystyönsä keskiössä.


Pasi Lankinen (FT, dos.)
Pasi Lankinen on työnohjaaja, suomen kielen opettaja ja kirjallisuudentutkija. Hän erikoisalaansa on se, miten muutoksesta puhutaan ja miten muutos sitä kautta saadaan aikaiseksi. Kielitietoisuuden lisääminen luo perustan uudenlaisiin kohtaamisiin ja ajattelun avartamiseen. Sanallistamisen asiantuntija Pasi auttaa purkamaan organisaatioiden toimintaa häiritsevät käsitesekamelskat ja löytämään kielessä piilevät monimuotoiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseksi. Näistä asioista Lankinen fasilitoi, luennoi ja kirjoittaa.

Lisätiedot

.

Hinta

2950,00 EUR
+alv 24%

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Hanna Siira (hanna.siira@haus.fi), puh. 040 0240 969

Tulosta koulutustiedot (PDF)