HR-kumppanivalmennus

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Kesto 7 päivää
Ilmoittautumisaika Kevään päivämäärät lähipäiville ovat 11.2.-12.2./internaatti, 12.3., 31.3. 21.4., 14.5., 2.6.
Hinta 5900,00 EUR
+alv 24%


Esittely

Valtion HR-toiminto kokonaisuutena on murrosvaiheessa, joka käynnistyi jo yli kymmenen vuotta sitten Kieku-hankkeen käynnistymisellä. Tuolloin todettiin talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapojen ja prosessien muutoksen sekä valtionhallinnon yhtenäisen tietojärjestelmän tarve. Asetettujen tavoitteiden luonnollisena jatkumona on virastoissa suoritettavien tiettyjen tukipalveluiden – tässä tapauksessa henkilöstöhallinnon operatiivisten tehtävien - siirtäminen Palkeiden hoidettavaksi siinä määrin, kuin se on virastojen ja Palkeiden toiminta ja resursointi huomioiden mahdollista. Muutos näkyy mm. digitalisaation laajempana hyödyntämisenä myös HR:n prosesseissa. Näin voidaan vapauttaa virastojen HR-asiantuntijoiden ja –johdon aikaa viraston strategista johtamista paremmin tukevaan toimintaan. HR:n aktiivisempi mukaantulo mm. johtoryhmätyöhön sekä esimiesten ja johtajien arkityön tueksi edistää henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia, kun henkilöstöjohtamisen tuki nivoutuu osaksi esimiesten ja johdon päivittäistä työtä.

Valmennuksen ohjelma pohjautuu valtionvarainministeriön, valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja HAUSin yhteistyössä laatimaan runkoon, jota käytettiin pilottitoteutuksessa syksyllä 2018. Saadun palautteen perusteella valmennuksen sisältöön ja toteutustapaan on tehty pieniä päivityksiä.

Valmennuksen aikana työstetään projektisuunnitelma oman organisaation HR-kumppanimallin käyttöönotosta

Kevään päivämäärät lähipäiville ovat 11.2.-12.2./internaatti, 12.3., 31.3. 21.4., 14.5., 2.6.

Tavoite ja hyödyt

• toteuttaa HRBP-mallin (HR Business Partner –malli) käyttöönottoa tukeva valmennuskokonaisuus
• kehittää HR-palveluita substanssitoiminta- ja strategia- lähtöisiksi, joka mahdollistaa muutoksen operatiivisesta toimijasta viraston johdon ja esimiesten strategiseksi kumppaniksi
• kehittää HR-palveluita substanssitoiminta- ja strategia- lähtöisiksi, joka mahdollistaa muutoksen operatiivisesta toimijasta viraston johdon ja esimiesten strategiseksi kumppaniksi

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Kenelle kurssi soveltuu

Valmennuksen ensisijaisena kohderyhmänä on vaativien henkilöstötehtävien parissa työskentelevät asiantuntijat, substanssiesimiehet ja johtajat, jotka haluavat vahvistaa henkilöstöjohtamisen toimintalähtöisyyttä.

Hinta

5900,00 EUR
+alv 24%

Hinnan lisätiedot

Valmennuksen hinta on 5900€/virasto + ensimmäisen jakson intermaattikustannukset. Osallistujamäärä/virasto on 2-3 henkilöä. Early Bird -etu, kun organisaatio ilmoittautuu 5.12. mennessä -10 %.

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiseskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 Helsinki

Kouluttaja

Valmentajat ja kouluttajat varmistuvat marraskuun aikana.

Hinta

5900,00 EUR
+alv 24%

Ilmoittaudu

Kysy lisätietoja


Koulutuspäällikkö Hanna Siira hanna.siira@haus.fi, puh. 0400 240 969
Koulutussuunnittelija Eija Aures, eija.aures@haus.fi, puh. 040 5052973

Tulosta koulutustiedot (PDF)