Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto - henkilöstöhallinnon osaamisala 2021-2022

Loading Loading...

Ajankohta 1.9.2021 - 2.12.2022
Aika
Kesto 1½ vuotta
Ilmoittautumisaika 31.5.2021 mennessä
Hinta Oppisopimuskoulutus on maksutonta opiskelijalle ja työnantajalle lukuunottamatta koulutuspäivien matka- ja majoituskustannuksia sekä ruokailukustannuksia.


Esittely

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon henkilöstöhallinnon osaamisala on tarkoitettu henkilöstötyön asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinto on Opetushallituksen hyväksymä virallinen Suomen koulutusjärjestelmän mukainen erikoisammattitutkinto. Tutkinto suoritetaan näytöillä eli tutkintosuorituksilla, jotka liittyvät omiin työtehtäviin ja oman työpaikan henkilöstötyön kehittämiseen. Lisäksi HAUS järjestää tutkintokoulutusta, joka on räätälöity erityisesti valtionhallinnon henkilöstöammattilaisille sopivaksi.

Tutkinnon suorittaminen perustuu ensisiajisesti työssäoppimiseen. Työssäoppimisen tehtävät sekä tutkintokoulutukseen osallistumisen tarve kartoitetaan jokaisen opiskelijan kohdalla henkilökohtaisesti yhdessä osallistujan esihenkilön ja työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelet lisää vain siltä osin kuin tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito ei vielä ole hallussa. Järjestämme tutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on 1,5 vuotta, mutta sen voi suorittaa myös nopeammassa aikataulussa.

Tavoite ja hyödyt

Tutkinnon suorittaminen tapahtuu työpaikalla, missä perehdyt monipuolisesti oman osaamisalasi ammattilaisen tehtäviin ja näin laajennat osaamistasi. Työnantajasi saa suoran hyödyn tekemistäsi tutkintosuorituksista ja niihin kuuluvista kehittämistehtävistä sekä sinä itse saat virallisen todistuksen osaamisestasi.

Kenelle kurssi soveltuu

Erikoisammattitutkinto soveltuu henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä toimiville henkilöille. Tärkeintä on, että osallistuja voi tutkintoa suorittaessa tehdä työpaikalla tutkinnon perusteiden edellyttämiä työtehtäviä.

Sisältö

Tutkinto koostuu kolmesta vaiheesta: 1) hakeutumisvaihe, jolloin varmistetaan tutkinnon soveltuvuus tutkintoon hakevalle 2) työssäoppimisen ja tutkintokoulutuksen vaihe sekä 3) arviointivaihe, jolloin osallistuja osoittaa osaamisensa työpaikalla tehtävissä arvioinneissa. Tutkinto päättyy arviointikokoukseen, jossa oppilaitoksen nimeämä edustaja tarkistaa ja hyväksyy työpaikalla suoritetut näytöt. Jos näytöt eivät riitä, opiskelijaa pyydetään täydentämään niitä.

Jokainen suorittaa tutkintoa yksilölliseen tahtiin. Sitä varten jokaiselle osallistujalle tehdään oma henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Valmistava koulutus käsittää tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen. Tutustu lähemmin tutkinnon perusteisiin sekä esitteeseen tutkinnosta.

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, 5. krs
00100 HELSINKI

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta opiskelijalle ja työnantajalle lukuunottamatta koulutuspäivien matka- ja majoituskustannuksia sekä ruokailukustannuksia.

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Riitta Tihinen, riitta.tihinen@haus.fi, 040 412 3334
Asiantuntija Satu Vuorinen, satu.vuorinen@haus.fi, 040 548 0439

Tulosta koulutustiedot (PDF)