Johtavana asiantuntijana politiikkavalmistelussa (ex. VALTIO-JOVA)

Loading Loading...

Ajankohta 5.10.2021 - 8.12.2021
Aika
Kesto 5 päivää
Ilmoittautumisaika 5.5.2021 - 31.8.2021
Hinta 2750,00 EUR
+alv 24%


Esittely

Johtavana asiantuntijana politiikkavalmistelussa, eli entinen VALTIO-JOVA, käsittelee sekä teoreettisesti että vuorovaikutteisten tehtävien kautta hallitusohjelmaa ja siihen liittyvien politiikkaohjelmien toimeenpanoa, vaikuttavuutta ja arviointia. Koulutusohjelmassa tarkastellaan monipuolisesti politiikkatoimien suunnitteluun (policy design), politiikka-analyysiin ja politiikan vaikuttavuuteen liittyviä haasteita ja kehittämissuuntia.

Koulutusohjelma luo osanottajille valmiuksia ymmärtää ajankohtaisia politiikkahaasteita ja hahmottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja ratkaisujen löytämiseksi. Toteutustapa on vahvasti vuorovaikutteinen ja osallistujien keskinäiseen verkottumiseen nojautuva.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyönä valtioneuvoston kanslian Strategiaosaston kanssa.

Tavoite ja hyödyt

Ohjelman tavoitteena on:
* Edistää valmiuksia hallitusohjelman poikkihallinnolliseen toimeenpanoon
* Vahvistaa kykyä analysoida hallitusohjelman tavoitteita ja politiikkatoimien keskinäiskytkentöjä ilmiölähtöisesti ja tietoon perustuen
* Kehittää osallistujien vaikuttavuusarviointiin liittyviä valmiuksia
* Tukea valtion toimintatapojen uudistamista kannustamalla asiantuntijoita
hallinnon rajat ylittävään ajatteluun ja yhteystyöhön
* Kannustaa asiantuntijoita osaamisensa kehittämiseen, opitun reflektointiin ja vertaisoppimiseen
* Lisätä kyvykkyyttä toimia tietoperustaisesti, ilmiölähtöisesti ja poikkihallinnollisesti politiikkavalmistelusta ja vaikuttavuusarviointiosaamisesta yhteisesti oppien

Kenelle kurssi soveltuu

Ohjelman kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ministeriöiden johtavat asiantuntijat sekä ne päällikkötehtävissä toimivat, joiden työssä politiikkaohjelmien valmisteluun liittyvä asiantuntijuus korostuu. Lisäksi koulutusohjelma soveltuu niille valtion virastojen asiantuntijoille, jotka osallistuvat hallitusohjelman täytäntöönpanoon liittyviin hankkeisiin.

Sisältö

5.10.2021 / 1. Jakso: Politiikkavalmistelun kokonaiskuva

9.11.2021 / 2. jakso: Tieto päätöksenteon tukena

10.11.2021 / 3. Jakso: Poikkihallinnollinen valmistelu ja tilannekuvan muodostaminen

7.12.2021 / 4. Jakso: Vaikuttavuus

8.12.2021 / 5. Jakso: Politiikka- ja hallitusohjelmaan kuuluvan työskentelyn johtaminen

Hinta

2750,00 EUR
+alv 24%

Kysy lisätietoja

Asiantuntija Jaana Kalliomäki-Adan, jaana.kalliomki-adan@haus.fi, 050 593 6520

Tulosta koulutustiedot (PDF)