Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2022-2023

Loading Loading...

Ajankohta 30.8.2022 - 29.12.2023
Aika
Kesto Tutkinnon suorittaminen kestää aikaisemmasta osaamisesta riippuen 1 - 1 ½ vuotta.
Ilmoittautumisaika 30.6.2022 mennessä
Hinta Oppisopimuskoulutuksena opiskelu ja tutkinnon suorittaminen on lähiopetuspäivien ruokailukustannuksia sekä mahdollisia matka- ja majoituskustannuksia lukuun ottamatta maksutonta.

Oppisopimuskoulutus on palvelussuhteessa tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Henkilökohtaistaminen aloitetaan ja oppisopimukset tehdään touko - elokuussa ennen opintojen aloittamista. Ota yhteyttä, neuvomme oppisopimukseen liittyvissä asioissa.


Esittely

Erikoisammattitutkinto suoritetaan näytöillä ja se rakentuu kolmesta tutkinnonosasta. Kaikille pakollinen osa on Johtajana toimiminen. Sen lisäksi tutkintoon kuuluu kaksi vapaavalintaista osaa, joista jokainen tutkinnon suorittaja valitsee itselleen sopivat. Valinnaiset osat ovat:
Strateginen johtaminen
Projektin johtaminen
Työyhteisön kehittämisen johtaminen
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Talouden johtaminen ja
Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen.

Tavoite ja hyödyt

Tutkinnosta saat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestasi. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen hyväksymä Suomen koulutusjärjestelmän mukainen tutkinto.

Kenelle kurssi soveltuu

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät johtajana ja esimiehenä. Tällöin jo työssä hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa. Mikäli työkokemusta esimiestehtävissä on vähän tai henkilö on hakeutumassa juuri esimiestehtäviin, korostuu työssäoppimisen ja työpaikkaohjauksen rooli. Tällöin oppisopimus kannattaa tehdä ja työssäoppiminen aloittaa hyvissä ajoin ennen lähipäiviä. Oppisopimuskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle nimetään opiskelun tueksi työpaikkaohjaaja.

Sisältö

Tutkintokoulutus ja työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle, jolloin jo olemassa oleva osaamisen otetaan huomioon. Koulutuksen opetuspäiviä on 10. Tutkinto suoritetaan näytöillä; jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, tutkinnon suorittamiseksi.

Toukokuu-elokuu 2022
Henkilökohtainen ohjaus
Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS
Nykyisen osaamisen kartoitus
Oppisopimuksen tekeminen

1. jakso 30.8. klo 9.00-16.00 Koulutuksen info ja orientaatio (Teams)
Orientaatio opintoihin ja ryhmäytyminen – ketä olemme?
Johtajana toimiminen-osan näyttösuunnitelman työstäminen ja tuki
Oma johtajuus ja sen kehittäminen, Mari Blomqvist, Paravita Oy

2. jakso 27. - 28.10. klo 9.00–16.00 Projektien ja talouden johtaminen
Projektijohtaminen, Janne Marniemi, Ramboll (27.10.)
Talouden johtaminen

11.10.2022 klo 15-16 TE-ohjaajien infotilaisuus (Teams)

3. jakso 8.12. klo 9.00–16.00 Hyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen

4. jakso 26.–27.1.2023 klo 9.00–16.00 Oman johtajuuden kehittäminen
Strategiatyön johtaminen, Janne Sariola, SarDeCo (26.1.)
Henkilöstöjohtaminen, Tuija Salmikannas, HAUS (27.1.)

5. jakso 9.–10.3.2023 klo 9.00–16.00 Vuorovaikutus esihenkilötyössä
Vuorovaikutuksen johtaminen & esihenkilötyön kehittäminen simulaatioiden kautta, Elvira Vainio, FAB Monday


6. jakso 14.4.2023 klo 9.00–16.00 Työyhteisön kehittäminen
Hankalat esihenkilö- ja alaissuhteet, Mari Blomqvist, Paravita Oy

7. jakso 25.5.2023 klo 9.00–16.00 Tutkintoklinikka
Tutkinnon loppuun suorittamiseen
liittyvät kysymykset

Kesäkuu-joulukuu 2023
Tutkinnonosien suorittaminen
Näyttöjen arviointikokoukset
Valmistuminen ja
tutkintotodistus

Hinta

Oppisopimuskoulutuksena opiskelu ja tutkinnon suorittaminen on lähiopetuspäivien ruokailukustannuksia sekä mahdollisia matka- ja majoituskustannuksia lukuun ottamatta maksutonta.

Oppisopimuskoulutus on palvelussuhteessa tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Henkilökohtaistaminen aloitetaan ja oppisopimukset tehdään touko - elokuussa ennen opintojen aloittamista. Ota yhteyttä, neuvomme oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Miili Tukiainen, miili.tukiainen@haus.fi, puh. 044 756 5243
Asiantuntija Satu Vuorinen, satu.vuorinen@haus.fi, puh. 040 548 0439

Tulosta koulutustiedot (PDF)