Liiketoiminnan ammattitutkinto tiedon- ja asiakirjahallinnan tehtävissä toimiville 2023

Loading Loading...

Ajankohta 18.1.2023 - 31.5.2024
Aika
Kesto Tutkinnon suorittaminen kestää aikaisemmasta osaamisesta riippuen ½ - 2 vuotta.
Ilmoittautumisaika 9.1.2023 mennessä
Hinta Oppisopimuskoulutuksena opiskelu ja tutkinnon suorittaminen on koulutuspäivien ruokailukustannuksia sekä mahdollisia matka- ja majoituskustannuksia lukuun ottamatta maksutonta.

Oppisopimuskoulutus on palvelussuhteessa tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Henkilökohtaistaminen aloitetaan ja oppisopimukset tehdään syys - tammikuussa ennen opintojen aloittamista. Ota yhteyttä, neuvomme oppisopimukseen liittyvissä asioissa.


Esittely

Ammattitutkinto suoritetaan näytöillä ja se rakentuu kolmesta tutkinnonosasta, joista Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen ja Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta ovat kaikille yhteisiä.

Valinnaiseksi tutkinnonosaksi voit työtehtävien mukaan valita yhden seuraavista: Analogisen aineiston hallinta, Tiedonohjaussuunnitelman laadinta, Perehdyttäminen ja työnopastaminen tai Projektinhallinta.

Tavoite ja hyödyt

Tutkinnosta saat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestasi. Liiketoiminnan ammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen hyväksymä Suomen koulutusjärjestelmän mukainen tutkinto.

Kenelle kurssi soveltuu

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät asiakirja- ja tiedonhallinnan tehtävissä. Suosittelemme, että tutkinnon suorittajalla olisi jo toimialueen työkokemusta. Tällöin jo hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa. Mikäli työkokemusta on vähän tai henkilö on hakeutumassa tiedonhallinnan tehtäviin, korostuu työssä oppimisen ja työpaikkaohjauksen rooli. Oppisopimuskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle nimetään opiskelun tueksi työpaikkaohjaaja.

Sisältö

Tutkintokoulutus sekä työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle, jolloin jo olemassa oleva osaamisen otetaan huomioon. Tutkintokoulutuksen lähiopetuspäiviä on maksimissaan 12. Tutkinto suoritetaan näytöillä; jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi.

Lähiopetus tapahtuu HAUS kehittämiskeskuksen tiloissa Helsingissä. Opiskelun kesto ja annettava opetus on mitoitettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy lähipäivien lisäksi työssä oppimista, verkko-opintoja, oman työpaikan tai muiden työympäristöjen hyödyntämistä ammattitaidon kehittämisessä.

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, 5 krs.
00100 HELSINKI

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, etunimi.sukunimi@haus.fi, puh. 040 571 2445
Asiantuntija Ulla Ritola, etunimi.sukunimi@haus.fi, puh. 040 505 9556

Tulosta koulutustiedot (PDF)